-------------------------------------
-------------------------------------

-------------------------------------
از چه طریق با کنفرانس روز جهانی محیط زیست آشنا شدید؟
پوستر کنفرانس
بنرهای سطح شهر
ایمیل
پیامک
سایت دانشگاه
سایت حامیان رسانه‌ای


------------------------
 

پژوهشکده مجازی دانشگاه تهران از سال 1385 فعاليتهاي خود را آغاز نمود. فعاليتهايي همچون برگزاري كنفرانسهاي ملي روز جهاني محيط زيست، تاليف و فراهم آوري كتب زيست محيطي، مشاوره تخصصي به سازمانها و مراكز فعال در عرصه محيط زيست، اجراي طرح هاي پژوهشي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي و برپايي تورهاي علمي در زمينه محيط‌زيست. پژوهشکده محيط زيست دانشگاه تهران در راستاي گسترش كمي و كيفي فعاليت هاي ياد شده در سال 1387 جهت اجراي جزء (11) بند ب ماده 2 قانون اهداف، وظائف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري (مصوب 18/2/1383) و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري مبني بر تأسيس پژوهشکده‌هاي دانشجويي تاسيس شده است.

جهت ثبت نام در نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست اینجا را کلیک کنید
                                               wedi.ut.ac.ir